Zwembad De Stok
DatumDonderdag 21 augustus 2014
Tijd
 
 Zwembad de Stok...
 
 
 
 
Op deze site kunt u de vorderingen van uw kind
Vanaf het 1e niveau tot aan het C-diploma volgen.
Dit geldt ook voor schoolzwemmen.
De gebruikersnaam is de geboortedatum van de leerling,
ddmmjjjj met, in hoofdletters 3 1e letters van de achternaam
+ 3 1e letters van de voornaam. ( alleen de eerste
van de voornaam in hoofdletters )
Het wachtwoord is de achternaam in hoofdletters.
 Klik op de letters of op de foto
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veelgestelde vragen

Hieronder vindt u een overzicht van de veelgestelde vragen. 
Ook kunt u kijken op:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
» Kan ik zwemmen met.....

·         Wonden?                            Niet met open wonden. Pleisters zijn in een zwembad ook niet toegestaan.

·         Wratten?                            Als deze dicht zijn is er geen bezwaar. Wel wordt de huid eromheen zacht en week dus kunnen de plekjes makkelijk open gaan. Als het aan de voeten zit is slippers om naar en van het bad       

                                                       te lopen aan te  raden.                                                         

·         Krentenbaard?                  Dit is behoorlijk besmettelijk dus niet zwemmen.

·         Waterpokken?                  Alleen als alles goed ingedroogd.

·         Loopoor?                           Als het doorgebroken is is het niet aan te raden. Het oor moet droog zijn.

·         Buisjes?                              Dat zal de arts bepalen. Op zich kan het geen kwaad, ook doppen wordt dan een keus.

·         Hoofdluis?                         Erg besmettelijk, het is niet zo dat hoofdluis verdwijnt met zwemmen.

» Waarom moet ik altijd met mijn pas naar binnen?
Dit is voor de registratie van het aantal personen die in het pand aanwezig zijn. Zo zien we ook bij calamiteiten hoeveel mensen er nog zijn.
 
Ook is dit voor registratie in het leerlingvolgsysteem, op deze manier kunnen we bij de aanwezige leerlingen de scores van die dag in vullen.
» Mijn pas wordt weleens geweigerd als ik wil gaan omkleden, hoe komt dat?
Hier zijn verschillende redenen voor mogelijk:
 
De toegang staat afgesteld op een vaste tijd.
-  Het is voor de veiligheid van de gasten dat er geen mensen op de zwemzaal komen vòòr dat de activiteit plaatsvindt.
-  Te vroeg voor een activiteit kan situaties veroorzaken dat er nog geen personeel op de zwemzaal is om toezicht te houden.
-  Te vroeg voor de les krijgen de kinderen kou en het stoort in de les.
» Hoe komt het dat er voor (proefexamen) briefjes gekeken wordt tijdens een schoolvakantie?
Wij proberen het afzwemmen zo goed mogelijk over het schooljaar te verdelen om in een lopend schooljaar ongeveer 6 x af te zwemmen.
Het is altijd mogelijk om contact op te nemen om te zien hoe we het voor u goed kunnen regelen.
» Wat te doen als mijn kind ziek is?
Het is prettig voor de lesgever als u uw kind wel afmeld bij ziekte. Dit kunt u telefonisch bij onze receptie doen.
» Wat als mijn kind ziek is bij het proefexamen?
Graag bellen en overleggen wat het beste is.
Soms kan het proefexamen onder de lestijd geregeld worden en kan het kind wel met het afzwemmen meedoen. Soms moet een aparte afspraak gemaakt worden.
Het beste is bellen tijdens het spreekuur op ma, wo, vrijdag tussen 08.45 en 09.15
» Wat als mijn kind ziek is bij het diploma zwemmen?
Niet mee laten doen, als het mislukt is het een drama. Wij gaan zodra het kind beter is een afspraak maken hoe te handelen. Wel even melden bij onze receptie dat uw kind (nog) ziek is.
» Waarom mag ik niet op mijn schoenen op de zwemzaal?
Dit is uit hygienisch oogpunt. Er lopen daar allemaal mensen op blote voeten en niet op buitenschoenen.
» Kan ik als gast bij u in het zwembad nergens roken?
U kunt alleen buiten roken, binnen is dit niet toegestaan ivm het rookalarm.
Lokaties waar u mag roken: Buiten op het voorterrein en voor gasten van het recreatiebad buiten via de sluis naar de buitenbaden.
» Mag mijn kind een zwembrilletje dragen met de les?
Nee een zwembrilletje met de zwemles is niet de bedoeling.
Een zwembril wordt als hulpmiddel gezien.

Gebruik van hulpmiddelen
Alleen in bijzondere gevallen mag een kandidaat bij de uitvoering van de proeven en onderdelen gebruik maken van hulpmiddelen, zoals een zwembrilletje. In situaties waarin iemand zichzelf moet kunnen redden is immers ook geen brilletje beschikbaar.
Een leerling moet zich leren oriënteren onder water en mag daarbij geen hulpmiddelen gebruiken.
· Een kind dat went aan een bril heeft veel moeite om zonder te zwemmen en bij recreatief zwemmen kan het gevaar opleveren.
· Iemand die last heeft van de ogen na het zwemmen kan ze uitspoelen eerst onder de douche, later thuis nogmaals met gekookt (afgekoeld) water en eventueel met een ogendouche (bij de drogist aan te schaffen).
 
Bron: BREZ

» Ik wil dat mijn kind 2x per week les krijgt wat moet ik doen?
Contact opnemen met Petra Verhoeff, tijdens het spreekuur of via een email.
Zij kan bepalen of er plaats is op de gewenste tijd of dag om uw kind een 2e les te laten geven. Hier zijn geen extra kosten aan verbonden.
» Mijn kind krijgt 2x per week les. Hoe komt het dat de scores verschillend zijn?
Kinderen presteren niet elke dag hetzelfde, een andere lesgever beoordeeld misschien ook anders.
Als een kind een volgend rondje haalt is het wel de bedoeling dat dat in beide groepen wordt aangepast.
» Kan mijn kind als het over gaat naar een volgend bad dezelfde lesgever houden?
Soms kan dat door naar een andere tijd of dag over te gaan.
» Als mijn kind 2x per week les krijgt, is het dan dezelfde lesgever?
Die mogelijkheid bestaat wel, als die lesgever op de gewenste dag en tijd dezelfde les geeft.
» Kan ik voor mijn zoon/dochter een andere lesgever vragen.
Ja dat kan, wij geven op 6 dagen zwemles en dat gebeurt door verschillende mensen. Het is altijd mogelijk dat het niet klikt tussen kind en lesgever.
» Waarom moet ik betalen, volgende week loopt mijn kaart pas af?

Uitleg aankoop 5 en 10 lessenkaarten MBvO

Bij aankoop van een 5 (10) lessenkaart mag u er 6 (12) weken over doen om deze op te maken.
Wanneer u staat ingeschreven voor de les van donderdag zal u op de eerste donderdag nadat de lessen op zijn of de weken om zijn weer een nieuwe kaart moeten kopen. Dat is de reden dat de kaart op woensdag afloopt.
Het aaneengesloten kopen van de kaarten is komen te vervallen en het is mogelijk als echtpaar gezamenlijk 1 kaart te gebruiken. Bij ziekte of langdurige afwezigheid kan op verzoek de kaart stop gezet worden.

Voorbeeld, u koopt een kaart op donderdag 22 januari, u komt elke week dan heeft u op 19 februari 5 lessen gehad en moet op 26 februari een nieuwe kaart kopen.
Slaat u 12 februari over dan mag u op 26 februari nog een les volgen en moet u op 5 maart een nieuwe kaart kopen.

Binnen de geldigheid van uw leskaart mag u ook op andere dagen eventuele gemiste lessen inhalen.
Als u op de kalender kijk zitten er 6 donderdagen in de geldigheidstijd van uw leskaart. Heeft u echter uw 5 lessen gehad dan verloopt de kaart op dat moment en moet u een nieuwe kaart kopen op de eerstvolgende donderdag.
» Waarom moet ik betalen, er staat nog 1 les op.
Antwoord als de eerste vraag
Uitleg aankoop 5 en 10 lessenkaarten MBvO

Bij aankoop van een 5 (10) lessenkaart mag u er 6 (12) weken over doen om deze op te maken.
Wanneer u staat ingeschreven voor de les van donderdag zal u op de eerste donderdag nadat de lessen op zijn of de weken om zijn weer een nieuwe kaart moeten kopen. Dat is de reden dat de kaart op woensdag afloopt.
Het aaneengesloten kopen van de kaarten is komen te vervallen en het is mogelijk als echtpaar gezamenlijk 1 kaart te gebruiken. Bij ziekte of langdurige afwezigheid kan op verzoek de kaart stop gezet worden.

Voorbeeld, u koopt een kaart op donderdag 22 januari, u komt elke week dan heeft u op 19 februari 5 lessen gehad en moet op 26 februari een nieuwe kaart kopen.
Slaat u 12 februari over dan mag u op 26 februari nog een les volgen en moet u op 5 maart een nieuwe kaart kopen.

Binnen de geldigheid van uw leskaart mag u ook op andere dagen eventuele gemiste lessen inhalen. 
Als u op de kalender kijkt zitten er 6 donderdagen in de geldigheidstijd van uw leskaart. Heeft u echter uw 5 lessen gehad dan verloopt de kaart op dat moment en moet u een nieuwe kaart kopen op de eerstvolgende donderdag.
» Waarom moet ik het proefexamen en het diploma zwemmen voor maandag betalen?
Waarom moet ik het proefexamen en het diploma zwemmen voor maandag betalen en waarom niet op de dag zelf?
 
Antwoord:
De diploma’s moeten aangevraagd worden,daarna gedrukt en ondertekend.
Ook moeten de deelnemende kinderen op een examenlijst geplaatst worden.
Als er een rapporteur van de Nationale Raad Zwemdiploma’s komt, wordt voor het diploma zwemmen een voorbespreking gehouden waar al deze lijsten volledig ingevuld aanwezig moeten zijn.
» Wat is het belang van proef zwemmen
HET BELANG VAN PROEFZWEMMEN EN
DIPLOMAZWEMMEN
Komend seizoen behandelen wij in de Nieuwsbrief steeds een onderwerp dat te maken heeft met het diplomazwemmen, het proefzwemmen of de opleiding. We merken uit de vele reacties dat deze artikelen worden gewaardeerd. Met name het artikel over de surfschoentjes heeft tot veel (positieve) reacties geleid. Zwembaden, zwemverenigingen en zwemscholenhebben dit artikel gedownload van onze website en opgehangen ter informatie voor de ouders van de zwemlesklanten. Deze keer willen we graag het belang van zowel proefzwemmen als diplomazwemmen toelichten.
 
Het belang van proefzwemmen
Om zeker te weten dat de leerlingen alle vaardigheden kunnen tonen, organiseren bijna alle zwembaden, zwemverenigingen en zwemscholen proefzwemmen. De leerlingen kunnen dan getest worden en krijgen een idee van het diplomazwemmen (bijvoorbeeld over volgorde en routing).
Voor lesgevers is dit vaak een moeilijke opgave, omdat er altijd leerlingen bij zijn die nét wel of nét niet geschikt zijn. Niemand wil dat er tijdens het diplomazwemmen kandidaten zijn die opeens een onderdeel onvoldoende of niet uitvoeren.

Belangrijke factoren
Voor de ouders is het proefdiplomazwemmen ook een spannend moment in de lange periode dat ze naar het zwembad komen met hun kind. Zij willen natuurlijk graag dat hun kind mag diplomazwemmen. Op deze dag zijn er vaak ouders die vergeten dat het om de veiligheid van hun kind gaat en niet om het zwemdiploma. Het diploma is eigenlijk een middel om aan te tonen dat een kind de vaardigheden heeft om te kunnen overleven.

Het zwemdiploma is geen doel op zich.
Veel ouders hebben de neiging om de lesgever enorm onder druk te zetten om hun kind toch toe te laten voor het diplomazwemmen.
Ook voor de kinderen is de spanning tijdens het proefzwemmen groot. Veel kinderen hebben thuis te horen gekregen dat ze goed hun best moeten doen, omdat ze dan mogen diplomazwemmen. Alleen ieder kind doet natuurlijk z’n best en als je dan niet mag diplomazwemmen moet je je ouders teleurstellen.
Voor zwemscholen die lesgeven in een klein(er) zwembad komt er nog een complicatie bij. De leerlingen moeten hun vaardigheden tonen in andere omstandigheden. Dat zal voor de leerlingen in het begin even lastig zijn. Hierbij geldt dan dat de leerling het waarschijnlijk fysiek wel kan, maar door deafmetingen van het zwembad of de lagere watertemperatuur
het mogelijk toch niet toont.
 
Misschien nog een paar lessen
Het Nationaal Platform Zwembaden | NRZ is van mening dat het proefzwemmen bijzonder belangrijk is om goed te selecteren en de leerlingen voor te kunnen bereiden op een feestelijk diplomazwemmen.
Het is beter om de leerlingen waarbij twijfels zijn niet te laten diplomazwemmen om hen een teleurstelling te besparen. Als tijdens het proefzwemmen blijkt dat een leerling minder goed zwemt dan normaal, dan heeft dat een reden en is het kind er zeer waarschijnlijk nog niet aan toe (fysiek en/of mentaal). Nog enkele zwemlessen volgen is dan voor het kind beter en het kind gaat daarna met meer zelfvertrouwen het diplomazwemmen tegemoet. Het gaat dan met name om leerlingen
die in een klein zwembad lessen hebben gevolgd en dan diplomazwemmen in een groot zwembad. Als de leerling in het grote
zwembad minder presteert, blijft de vraag hoe deze leerling zich gedraagt tijdens het recreatief zwemmen in een willekeurig 25- meter bad in Nederland, waar de vaste lesgever er niet meer bij is om het kind zichzelf veilig te laten voelen. Om deze reden (zelfredzaamheid) zijn er ooit eisen gesteld aan de afmetingen en de dieptes van zwembaden waarin mag worden afgezwommen.
 
Het belang van diplomazwemmen
Het diplomazwemmen is een feestelijke afsluiting van een onderdeel van de leerperiode van het Zwem-ABC, waarbij de leerling vol trots aan de ouders, grootouders en andere familieleden kan tonen dat hij of zij de eisen kan uitvoeren zoals deze achterop het zwemdiploma staan. Deze dag is natuurlijk uitermate spannend voor de leerlingen, maar door
tijdens de laatste lessen voor het diplomazwemmen de volgorde van het diplomazwemmen aan te houden kan er bij voorbaat veel spanning bij de leerlingen weggenomen worden.

Diplomazwemmen blijft wel een belangrijk toetsmoment waarbij de beoordelingscommissie volgens de BREZ de kandidaten
moet beoordelen.
Een veel gehoorde opmerking is dat de leerlingen niet kunnen zakken tijdens het diplomazwemmen.
Dat is op zich juist, maar het uitgangspunt is dat er alleen maar kandidaten aanwezig moeten zijn, die alle onderdelen
van het betreffende zwemdiploma ‘geautomatiseerd’ beheersen.
Leerlingen die onder ‘BREZ-niveau’ zwemmen moeten geen zwemdiploma krijgen omdat een diploma betekent dat je zwemveilig bent en met de juiste vaardigheden kan zwemmen. Een zwemdiploma ‘verdienen’ tijdens
het diplomazwemmen, waarbij de kandidaat ook weet dat het niet aan alle eisen heeft voldaan geeft geen bevredigend gevoel. De ouder verwacht van zwembaden, zwemverenigingen en zwemscholen dat de kinderen een efficiënte en plezierige opleiding krijgen en men is bereid hiervoor te betalen. Daarom is het hun taak om samen met het Nationaal Platform Zwembaden | NRZ ieder kind in Nederland zwemveilig en zwemvaardig met een zwemdiploma naar huis te laten gaan.
» Waarom mag mijn kind niet naar het volgende bad nu het wel het volgende rondje heeft?
Dat komt doordat het systeem 6 rondjes kent in 4 baddelen. We hebben dus bij sommige rondjes de mogelijkheid om een kind 2 beloningsmomenten te geven.
» Hoe regel ik het als het nodig is dat mijn kind op een andere tijd gaat zwemmen.
Bellen tijdens het spreekuur. Maandag, woensdag en vrijdag van 08.45 uur tot 09.15 uur. van belang is dan dag en tijd die u wenst en het niveau van het kind. In overleg wordt dan een lestijd aangeboden.
» Waarom mag ik als ouder niet op de zwemzaal voor of na de les?
Tijdens de kijklessen mogen de ouders niet op de zwemzaal.
Dit heeft te maken met de veiligheid. Als de lesgever met ouders praat kan hij/zij niet voldoende met de aandacht bij het toezicht zijn.
Alle klanten betalen voor een hele les en de lesgever zal dus zoveel mogelijk tijd aan de les moeten besteden.
» Waarom moet ik doorbetalen als mijn zoon/dochter niet op les komt.
Uw kind is in en lesgroep geplaatst en de plaatsen zijn beperkt.
Zwemles is niet een vrijblijvend iets, u verwacht een lesgever en wij verwachten lesklanten
» Wat is de juiste kleding bij de verschillende zwemdiploma’s?

Bij ieder diploma zijn de kledingeisen anders.
Een overzicht:

A- diploma: T-shirt met korte mouw( over de schouder), korte broek* en schoenen.
( goede schoenen zijn de originele waterschoenen met een bandje als sluiting
over de wreef of sportschoenen met veters)

B- diploma: T-shirt met lange mouw (tot op de pols), lange broek*(tot op de enkels) en
schoenen.
( goede schoenen zijn de originele waterschoenen met een bandje als sluiting
over de wreef of sportschoenen met veters)

C- diploma: T-shirt met lange mouw (tot op de pols), lange broek*(tot op de enkels), regenjas
( met capuchon) en schoenen.
( goede schoenen zijn de originele waterschoenen met een bandje als sluiting
over de wreef of sportschoenen met veters)

* broeken die naadloos aansluiten op de huid zijn niet toegestaan.( vb leggings)

» Wat zijn de eisen voor de verschillende rondjes?
U kunt voor elk rondje waar uw kind voor aan het oefenen is de eisen vinden in het leerlingvolgsysteem.
Voor een overzicht van de eisen van alle rondjes kunt u bij de receptie een folder meenemen.
» Wat is het verschil tussen een A Diploma en een A Certificaat??
Voor het antwoord klik hier.
Aan de rechterkant van de pagina kunt u dan het antwoord vinden onder het kopje 'verschil tussen een A Certificaat en een A diploma'.
» Gaan de (zwem)lessen door in de vakanties?
Ja, maar niet in de kerstvakantie en de 6 weken zomervakantie van de Roosendaalse basisscholen.
» Waarom moeten kinderen met survival een spijkerbroek aan?
Het gaat erom dat het een broek van dik katoen is anders kunnen ze de broek niet opblazen en erop drijven.
» Wat voor schoenen zijn geschikt om mee te zwemmen?
De waterschoentjes zoals ze te koop zijn bij de receptie.
Gymschoenen kan ook. Het gaat erom dat het schoenen moeten zijn waarop je buiten zou kunnen lopen.
Crogs zijn niet geschikt omdat ze blijven drijven, dan blijven de voeten van de kinderen boven water en kunnen ze niet goed zwemmen.
De klitteband schoentjes zijn meestal ook schoenen die blijven drijven en de surfschoentjes daar loop je niet op buiten.
» Waarom mag mijn kind niet naar het diepe? Waar hij nu zwemt gaat hij telkens staan.
Het kind moet technisch juist zwemmen over een langere afstand en voor langere tijd.
Dat staan is dikwijls nog nodig omdat ze het nog niet zo lang op de juiste manier kunnen volhouden.
» Waarom zwemmen kinderen in het diepe met een plank?
Dit is om de kracht van de benen te trainen en is op elk niveau nuttig.
» De kinderen spelen vaak in de les, waarom is dat?
Spelen heeft in de les een doel, ook als dat niet altijd zichtbaar is voor de toeschouwer.
Bijvoorbeeld:
· kijken onder water
· uitblazen onder water
· zien of het kind vertrouwd is/raakt met de omgeving
» Hoeveel lessen zijn er nodig om watervrij te worden?
Dit verschilt heel erg per kind. Onder watervrij wordt verstaan:
· vrij onder water gaan,
· kijken onder water
· uitblazen onder water
· in water kunnen springen waar ze niet kunnen staan
· goed drijven op buik en rug
· kunnen draaien om de lengte as
· de stand van de voeten weten voor de beenslag
· een afstand kunnen overbruggen (op eigen manier) om zich te kunnen redden
» Wat gebeurt er met de lessen die over zijn na de watervrij lessen?
Na het watervrij maken worden de lessen die eventueel nog op de leskaart staan verrekend met het aan te schaffen pakket.
» Ik wil graag weten hoelang de baden zijn dit i.v.m. het uitrekenen hoeveel meters ik gezwommen heb.
De wedstrijdbaden binnen en buiten, en het familiebad buiten zijn 25 meter lang
Het doelgroepenbad is 15 meter lang
Het recreatiebad is 20 meter lang
» Mag ik als moeder niet bij de jongens in de kleedkamer?
Nee, een vader ook niet bij de meisjes. Dit om al wat grotere kinderen (bv van de zwemvereniging) ook de gelegenheid te geven van de kleedruimtes gebruik te maken. U kunt met uw kind ook in een kleine kleedcabine terecht.
» Mijn kind kan maar niet door het gat zwemmen.
U kan extra komen oefenen, vanaf niveau bruin.
Op zondag van 11.30 tot 12.00 wordt in het wedstrijdbad het zeil opgehangen en u mag uw kind dan zelf begeleiden. Op woensdag is er om 13.00 een oefenles onder begeleiding van een instructeur.
» Kan ik met mijn kind nooit zonder vestje of bandjes zwemmen?
Op maandag in het recreatiebad kan er zonder vestje of bandjes geoefend worden onder begeleiding van een ouder, van 16.00 tot 18.00.
» Waarom zijn de groepen voor B en C zo groot?
Bij de A opleiding is het aanleren van technieken erg belangrijk. Bij B en/of C kunnen ze zwemmen en zijn ze ook al iets groter.
De echt nieuwe dingen zijn wel in grotere groepen aan te leren en er moet vooral verbeterd worden en conditie worden opgebouwd.